Skip to main content

Hikmah Duduk Iftirosy (Duduk Tasyahud Awal)

Duduk iftirosy adalah duduk dengan menegakkan kaki kanan dan membentangkan kaki kiri kemudian menduduki kaki kiri tersebut. 

Sedangkan duduk tawarruk adalah duduk dengan menegakkan kaki kanan dan menghamparkan kaki kiri ke depan (di bawah kaki kanan), dan duduknya di atas tanah/lantai

Pendapat Imam Asy Syafi’i. Beliau membedakan antara duduk tasyahud awal dan akhir. Untuk duduk tasyahud awal, beliau berpendapat seperti Imam Abu Hanifah, yaitu duduk iftirosy. 

Sedangkan untuk duduk tasyahud akhir, beliau berpendapat seperti Imam Malik, yaitu duduk tawarruk. 

Jadi menurut pendapat ini, duduk pada tasyahud akhir yang terdapat salam –baik yang shalatnya sekali atau dua kali tasyahud- adalah duduk tawarruk. 

Duduk tawarruk terdapat pada setiap raka’at terakhir yang diakhiri salam karena cara duduk demikian terdapat do’a, bisa jadi lebih lama duduknya. 

Sehingga duduknya pun dengan cara tawarruk karena cara duduk seperti ini lebih ringan dari iftirosy. 

Cara duduk demikianlah yang kita sering saksikan di kaum muslimin Indonesia di sekitar kita yang banyak mengambil pendapat Imam Syafi’i.

Hikmah duduk iftirosy Versi ulama salaf adalah bahwasanya mushalli dalam selain duduk akhir, pada biasanya bersiap-siap untuk bergerak berbeda dengan duduk akhir (mushalli tidak bersiap-siap untuk bergerak). 

sedangkan bergerak setelah duduk iftirosy itu lebih mudah (daripada bergerak setelah duduk tawarruk). (Hasyiyatus Syarqowi, juz-1 hal. 209). 

Catatan : di sebut iftirosy karena mushalli menjadikan atau meletakkan kakinya seperti lemek/alas tidur, sebagaimana di namakan duduk tawarruk karena mushalli duduk di atas pantat. 

Keterangan senada dalam kitab :
I’anatut Thalibin juz-1 hal. 167
Al-Bajury juz-1 hal. 178
Mughnil Muhtaj, juz-1 hal. 171

Praktek Tasyahud Awal Ustadz Abu Sangkan 

Attahiyyatul mubarakatush shalawatut thayyibatulillah. Sadari, bahwa Anda sedang bertemu dengan Allah (musyahadah). Sikap ihsan ini harus dijaga agar Anda selalu mendapatkan getaran iman secara konkrit serta keberkatan Nya. 

Sampaikan salam penghormatan yang paling tinggi kepada Allah dan tundukkan hati agar keberkatan itu mengalir ke dalam hati kita. 

Diarnlah sejenak dan rasakan respons keberkatan tersebut.

Assalarnu'aka ayyihannabiyyu warahmatullahi wabarakaatuhu.Ucapkan salam kepada Nabi kita agar rahmat dan keberkatan dari Allah SWT selalu tercurah kepadanya. 

Assalamu'alaina wa'ala 'ibadillahish shalihin.Ucapkan salam kepada ruh kita sernua dan ruh harnba-hamba yang saleh yang berada di sisi Allah

Asyhadu an laa ilaha illailahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullahi.Berikrarlah dengan sungguh-sungguh dihadapan Nya. Anda benar-benar bersaksi (ma'rifatullah) atas kebenaran keberadaan Allah dan Rasul Nya.

Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim.

Berdoalah kepada Allah dan titipkan salam agar Allah mengalirkan salawat kepada Rasulullah dan keluarganya sebagaimana Allah telah memberikan salawat kepada Nabi lbrahim dan keluarganya.


Cara Order Produk Kami

Buka

Pilih produk yang mau di pesan, Tentukan jumlah order, Nama, Alamat Lengkap kirim ke Wa 087816965000.


Chat langsung via tombol di bawah ini.

Lapak 087816965000
Chat via Wa. klik WhatsApp

Perawatan Kesehatan Wanita

Herbal Kesehatan Pria

Herbal Kesehatan Wanita

Comment Policy: Tuliskan komentar Anda sesuai topik.
Buka Komentar